×
SZANOWNY RODZICU,

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. 2021, poz. 561) mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od dnia 29 marca 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie. Zajęcia z dziećmi będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątkiem będzie prowadzenie zajęć w placówce, organizowanych na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe informacje w Rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Wnisek o organizację zajęć można znaleźć pod tym linkiem

Drodzy rodzice PILNE, zapoznajcie się:
Nasze grupy
Kontakt

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie

ul. Kościuszki 31
82-500 Kwidzyn

tel. 55 279 32 35

Adres email:
przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl