Przedszkole Integracyjne w Kwidzynie

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACJI
Informujemy, iż w miesiącu lipcu 2015r. przedszkole będzie NIECZYNNE. W tym okresie organizujemy dzieciom opiekę na zapotrzebowanie w Niepublicznym Przedszkolu „Smyk” ul. Piłsudskiego 28. Rodziców zainteresowanych prosimy o dokonywanie zapisów dzieci do dnia 19.06.2015r. u nauczycielek w grupach. Odpłatność za pobyt dziecka zgodna z zasadami odpłatności obowiązującymi w Przedszkolu „Smyk”.

W miesiącu sierpniu 2015r. przedszkole będzie CZYNNE. W celu właściwej organizacji pracy w tym okresie również prosimy o zapisy dzieci do dnia 19.06. 2015r. u nauczycielek w grupach.

Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o program
" Nasze Przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej".

Programy wspomagające:
  • "Nasze Przedszkole"- M. Kwaśniewska. W, Żaba Żabińska
  • "Przedszkolak i ekologia"- B. Chorbacz, H. Burniewicz
  • "W przedszkolu najweselej"- B.Chorbacz, I. Wiesner
  • "Wspołnie znaczy lepiej"- program wychowawczy M. Borko, B. Madajczyk
  • "Terapia pedagogiczna w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie"- M. Pokora
  • "Bezpiecznie i zdrowo - jak unikać zagrożeń" - B. Madajczak
  • "Usiądź na chwileczkę, poczytamy bajeczkę" - J. Woszczycka
  • "Lubię siebie i innych" - program zajęć socjoterapeutycznych M. Nadolska
  • "Uśmiechnięty przedszkolak" - program adaptacyjny R. Deluga
  • "Mam talent" - program dla dzieci zdolnych I. Czarnik
Ramowy rozkład dnia:
0600 - 700 Schodzenie się dzieci,zabawy dowolne, zabawy integracyjne, praca indywidualna.
0700 - 0800 Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna i z zespołem o charakterze stymulująco-kompensacyjnym.
0800 - 0900 Ćwiczenia poranne,(zabawa ruchowa w grupach młodszych), czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, przestrzeganie norm i zasad).
0900 - 1000 Zajęcia dydaktyczne (zintegrowana działalność integracyjna w oparciu o podstawę programową).
1000 - 1100 Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: zorganizowane i swobodne, (przestrzeganie norm i zasad).
1100 - 1200 Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, ćwiczenie samoobsługi, obiad ( wdrażanie do samoobsługi, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przestrzeganie norm i zasad).
1200 - 1300 Relaksacja: słuchanie bajek (wykorzystanie bajek do kształtowania właściwych nawyków i zachowań), relaks czynny i bierny (elementy muzykoterapii, dziecięce masażyki), zabawy swobodne z niewielkim udzialem nauczyciela .
1300 - 1400 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne), zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
1400 - 1500 Czynności higieniczno- porządkowe , podwieczorek (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, przestrzeganie norm i zasad), zabawy ruchowe, zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela.
1500 – 1600 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.


Wszystkie zajęcia dodatkowe rozpoczynają się po godzinie 13.00