Przedszkole Integracyjne w Kwidzynie

Uwaga, Rodzice dzieci z grup: WIŚNIOWEJ, TRUSKAWKOWEJ, CYTRYNOWEJ!!!!

Zapraszamy na zebrania informacyjno - organizacyjne dla Rodziców:
 • Grupa Wiśniowa (4-5 latki P. B. Madajczak) 05.09.2016 o godz. 15.15
 • Grupa Cytrynowa (6-latki P. E. Zawadzka – Stippa, P. M. Borko) 06.09.2016 o godz. 15.15
 • Grupa Truskawkowa (3-4 latki P. R. Deluga) 07.09.2016 o godz. 15.15
Zebrania odbędą się w salach poszczególnych grup wiekowych:
 • Wiśniowa (II piętro)
 • Cytrynowa (I piętro)
 • Truskawkowa (parter)
Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o program
" Nasze Przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej".

Autorskie programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2015/2016:
 • Program wychowawczy „Wspólnie znaczy lepiej”- M. Borko, B. Madajczak.
  Program obejmuje problematykę społeczną i dostarcza dzieciom podstaw do prawidłowego funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

 • Program profilaktyczny „Bezpiecznie i zdrowo – jak unikać zagrożeń” – B. Madajczak.
  Dzieci poznają zasady warunkujące bezpieczeństwo własne i innych, zdrowe odżywianie się, dbanie o higienę. Są uwrażliwiane na zagrożenia, jakim mogą ulec w momencie nie przestrzegania ustalonych zasad.

 • Program terapeutyczny „Terapia pedagogiczna” – M. Pokora.
  Stymulacja ogólnorozwojowa pomaga w udzieleniu właściwej pomocy dzieciom niepełnosprawnym w wyrównywaniu jego braków edukacyjnych.

 • Program bajko terapii „Usiądź na chwileczkę, poczytajmy bajeczkę”- J. Woszczycka.
  Program umożliwia kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, łatwiejsze „otwarcie się ” na innych, eliminację lęków i zahamowań. Bajki pomagają dzieciom w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.

 • Program dla dzieci uzdolnionych artystycznie „Mam talent” – Ilona Czarnik.
  Program umożliwia rozwinięcie zdolności artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenie w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

 • Program adaptacyjny "A u nas w przedszkolu" - Beata Madajczak.
  Program realizowany w grupie dzieci 3-4 letnich "Malinowa".

 • Program adaptacyjny "Wesoło w przedszkolu" - Bożena Chorbacz.
  Program realizowany w grupie dzieci 4-5 letnich "Ananasowa".

 • Program adaptacyjny "Razem nam weselej" - Renata Deluga.
  Program realizowany w grupie dzieci 2-3 letnich "Pomarańczowa".

Ramowy rozkład dnia:
0600 - 700 Schodzenie się dzieci,zabawy dowolne, zabawy integracyjne, praca indywidualna.
0700 - 0800 Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna i z zespołem o charakterze stymulująco-kompensacyjnym.
0800 - 0900 Ćwiczenia poranne,(zabawa ruchowa w grupach młodszych), czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, przestrzeganie norm i zasad).
0900 - 1000 Zajęcia dydaktyczne (zintegrowana działalność integracyjna w oparciu o podstawę programową).
1000 - 1100 Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: zorganizowane i swobodne, (przestrzeganie norm i zasad).
1100 - 1200 Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, ćwiczenie samoobsługi, obiad ( wdrażanie do samoobsługi, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przestrzeganie norm i zasad).
1200 - 1300 Relaksacja: słuchanie bajek (wykorzystanie bajek do kształtowania właściwych nawyków i zachowań), relaks czynny i bierny (elementy muzykoterapii, dziecięce masażyki), zabawy swobodne z niewielkim udzialem nauczyciela .
1300 - 1400 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne), zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
1400 - 1500 Czynności higieniczno- porządkowe , podwieczorek (doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, przestrzeganie norm i zasad), zabawy ruchowe, zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela.
1500 – 1600 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.


Wszystkie zajęcia dodatkowe rozpoczynają się po godzinie 13.00

Do końca roku szkolnego 2016/2017 zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą w godzinach obejmujących podstawę programową.

W bieżącym roku szkolnym będziemy gościć w naszym przedszkolu dwóch wolontariuszy z zagranicy. Dzięki codziennym spotkaniom dzieci będą miały możliwość obcowania z językiem angielskim.