Przedszkole Integracyjne w Kwidzynie

Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o program
" Nasze Przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej".

Autorskie programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2016/2017:
 • Program wychowawczy „Wspólnie znaczy lepiej”- M. Borko, B. Madajczak.
  Program obejmuje problematykę społeczną i dostarcza dzieciom podstaw do prawidłowego funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

 • Program profilaktyczny „Bezpiecznie i zdrowo – jak unikać zagrożeń” – B. Madajczak.
  Dzieci poznają zasady warunkujące bezpieczeństwo własne i innych, zdrowe odżywianie się, dbanie o higienę. Są uwrażliwiane na zagrożenia, jakim mogą ulec w momencie nie przestrzegania ustalonych zasad.

 • Program terapeutyczny „Terapia pedagogiczna” – M. Pokora.
  Stymulacja ogólnorozwojowa pomaga w udzieleniu właściwej pomocy dzieciom niepełnosprawnym w wyrównywaniu jego braków edukacyjnych.

 • Program bajko terapii „Usiądź na chwileczkę, poczytajmy bajeczkę”- J. Woszczycka.
  Program umożliwia kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, łatwiejsze „otwarcie się ” na innych, eliminację lęków i zahamowań. Bajki pomagają dzieciom w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.

 • Program dla dzieci uzdolnionych artystycznie „Mam talent” – Ilona Czarnik.
  Program umożliwia rozwinięcie zdolności artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenie w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

 • Program adaptacyjny "Mamo, tato idę do przedszkola" - Ilona Czarnik.
  Program realizowany w grupie dzieci 2-3 letnich "Malinowa".

 • Program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem" - Aleksandra Wnuk.
  Program realizowany w grupie dzieci 3-4 letnich "Pomarańczowa".

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
0600 - 700 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy integracyjne.
0700 - 0800 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze stymulująco- kompensacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.
0800 - 0900
 • 1. Zabawa ruchowa.
 • 2. Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
 • 3. Śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych
0900 - 1000
 • 1. Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 • 2. Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
1000 - 1200
 • 1. II śniadanie.
 • 2. Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową
 • 3. Zabawy organizowane i swobodne na powietrzu, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych.
 • 4. Zabawa ruchowa, czynności higieniczne.
 • 5. Obiad.
1200 - 1400
 • 1. Czynności higieniczno- samoobsługowe.
 • 2. Relaks poobiedni.
 • 3. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca wyrównawcza, indywidualna, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.
1400 - 1500
 • 1. Zabawa ruchowa, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 2. Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
 • 3. Podwieczorek.
1500 – 1600 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.


Wszystkie zajęcia dodatkowe rozpoczynają się po godzinie 13.00

Naszą pracę wspierają wolontariuszki z zagranicy, które prowadzą z dziećmi zajęcia z j. angielskiego oraz inne rozwijające ich zainteresowania